Εκπαιδευτικό Υλικό

Αυτό το τμήμα αφορά μαθητές και νέους ανθρώπους που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα Argo και πώς οι μετρήσεις των πλωτήρων Argo χρησιμοποιούνται για την καλύτερη κατανόηση των θαλάσσιων ρευμάτων, της θαλάσσιας ζωής και του ρόλου των ωκεανών γενικότερα στη διαμόρφωση του κλίματος της Γης. Το εκπαιδευτικό υλικό που παρατίθεται εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εκπαιδευτικό εργαλείο από δασκάλους, καθηγητές και μαθητές.

Το υλικό θα εμπλουτίζεται συνεχώς.