Εικόνες

Φωτογραφίες από την πόντιση πλωτήρων στο Ιόνιο Πέλαγος τον Νοέμβριο του 2013.