Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ελληνικής υποδομής Ελληνική Αργώ –Greek Argo περιλαμβάνει την αγορά 25 πλωτήρων μέχρι το τέλος του 2015 και τη σταδιακή πόντισή τους με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση του Αιγαίου και το Ιόνιου πελάγους, αλλά και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα. Περιλαμβάνει ακόμα όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δράσεις ώστε να προωθηθεί η αξιοποίηση των μετρήσεων στην επιστημονική κοινότητα. Ως ισότιμο μέλος η ελληνική συνιστώσα συμμετέχει στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων των θεσμοθετημένων οργάνων της ευρωπαϊκής υποδομής Euro-Argo ERIC.

Οι πλωτήρες έχουν προγραμματιστεί να παρασύρονται ελεύθερα από τα θαλάσσια ρεύματα σε βάθος 350 μέτρων, να καταδύονται κάθε πέντε μέρες σε βάθος 1.000 μέτρων και στη συνέχεια ενώ αναδύονται στην επιφάνεια να καταγράφουν κατακόρυφα προφίλ θερμοκρασίας, αλατότητας και οξυγόνου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Med-Argo (Mediterranean & Black Sea Argo Centre) για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των υπολεκανών της,  λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (μικρή βαθυμετρία, περίπλοκες ακτογραμμές, ύπαρξη πολλών νησιών κ.α.) και με στόχο να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός χρόνος ζωής των πλωτήρων.

Οι μελλοντικές ποντίσεις είναι μια συνάρτηση των επιχειρησιακών αναγκών της Ελληνικής ΑΡΓΩ και της υπάρχουσας κάλυψης των περιοχών ενδιαφέροντος. Παρά το γεγονός ότι οι τελικές αποφάσεις για τις περιοχές που θα ποντιστούν οι επόμενοι πλωτήρες ενδέχεται να μεταβληθούν, το σχέδιο για το επόμενο διάστημα (2015-2017) περιλαμβάνει :

  • Δύο ποντίσεις  στην περιοχή του Ν. Αιγαίου (Μυρτώο –Κρητικό)- η μια πιθανότατα θα αφορά πλωτήρα εφοδιασμένο με αισθητήρα οξυγόνου
  • Μια πόντιση στην περιοχή του Β. Αιγαίου
  • Για την περίπτωση του Ιονίου μία πόντιση μέσα στον επόμενο χρόνο είναι ικανοποιητικός αριθμός για την περιοχή καθώς υπάρχει ήδη κάλυψη από πλωτήρες
  • Για τη θάλασσα της Λεβαντίνης το Ελληνικό πρόγραμμα θα μπορούσε να συνεισφέρει με μια πόντιση μέσα στον επόμενο χρόνο

 

 

 

 

Ενεργοί πλωτήρες Argo στην Ανατολική Μεσόγειο (πράσινοι κύκλοι).